top of page

Järjestyssäännöt Yhtymä Astra Masalanportti

Vuokralaisten viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi on näiden sääntöjen lisäksi noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia, järjestyslakia. 

1.  Ulko-ovet pidetään lukittuina n. klo 19.00 - 07.00. ​

2.  Porras- ja muiden käytävien siisteyden ja viihtyisyyden kannalta on välttämätöntä:

-että ulkoa tultaessa jalkineet pyyhitään

-ettei käytäviä vahingoiteta tai roskata.

3.  Yhteisten tilojen käytössä on huomioitava seuraavaa: 

- turha oleskelu näissä tiloissa on kielletty 
- tavaraa saa säilyttää vain tähän tarkoitukseen varatuissa tiloissa/komeroissa 
- vaaraa tai muuta haittaa aiheuttavia aineita tai esineitä ei saa säilyttää yhteisissä tiloissa 
- kulkutiet tulee pitää vapaana 
- tiloista poistuttaessa on valot sammutettava.

4.  Roskat ja jätteet on vietävä muovipussiin tai vastaavaan paketoituna ympäristöä likaamatta jätesäiliöihin, jätepaperi- tai muu hyötyjäte omiin säiliöihinsä. Säiliöiden kannet on suljettava. Jätteitä ei missään tapauksessa saa laittaa viemäriin. Yhtymän jäteastiat ovat roskakatoksessa sisään mentäessä oikealla puolella

Vuokralaisten tulee itse huolehtia pakkausjätteiden jätehuollosta sekä tarpeettomaksi käyneiden huonekalujen tms. poiskuljettamisesta. 

5.  Ulkoalueiden turvallisuus, siisteys ja viihtyisyys edellyttävät: 
- ettei ajoneuvoilla ajeta tarpeettomasti piha-alueella 
- että asetettuja liikennemerkkejä noudatetaan 
- ettei piha- alueella säilytetä tavaraa 
- ettei nurmikoita ja istutuksia vahingoiteta. 

6.  Kotieläinten omistajien on huolehdittava: 
- ettei eläimiä missään tapauksessa päästetä käytäviin tai muihin yhteisiin tiloihin ilman valvojaa 
- etteivät eläimet pääse likaamaan pihamaata tai muita yhteisiä alueita 
- että eläimet pidetään kytkettyinä yhtymän alueella 
- ettei eläin jatkuvalla haukunnalla tai ulvonnalla häiritse muita kiinteistön käyttäjiä. 

7.  Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Vieraspysäköintipaikat on tarkoitettu vain vierailijoiden tilapäiseen pysäköintiin. 
Varasto-, toimistotiloissa ja piha-alueella melua, haju- tai muuta ympäristöhaittaa aiheuttava korjaustoiminta on kielletty. 

8.  Soittaminen, laulaminen, radion tai kodinkoneen käyttäminen ja muu häiritsevällä tavalla ääntä aiheuttava toiminta on kielletty klo 23.00 - 07.00. 
Vuokratuissa toimistotiloissa ei saa muunakaan aikana harjoittaa sellaista toimintaa, joka siitä aiheutuvan melun, tärinän, hajun tai muun sellaisen johdosta jatkuvasti ja kohtuuttomasti häiritsee naapureita. 

9.  Yhteisiin tiloihin ja ulkoseiniin ei saa kiinnittää mainoskilpiä tai julisteita ilman lupaa. Säätölaitteisiin tai linjasäätöventtiileihin ei saa koskea. Ilmastointikanaviin liitettävien kojeiden sekä muiden kiinteistölle tai vuokralaisille haittaa tuottavien laitteiden asentaminen on kielletty. 

10.  Kiinteistön vahingoittamisesta, ikkunoiden rikkomisesta, seinien ja maalauksen raapimisesta ym. ilkivallasta tullaan asianomaiselta perimään täysi korvaus. Erikoisesti huomautetaan, että avotulen tekeminen yleisissä tiloissa samoin kuin ulkoalueilla on edesvastuun uhalla kielletty. 

11.  Vahingonkorvauksia välttääkseen on vesivuodoista ja muista putki- ja johtovaurioista ilmoitettava viipymättä Masalanportin numeroon +358 44 2388347. Myös muista kiinteistössä havaituista vioista tulee ilmoittaa välittömästi.

12.  Hätätilanteita varten on jokainen vuokralainen velvollinen huolehtimaan siitä, että huoneistoon päästään ovea rikkomatta. 

13.  Vuokranmaksut on suoritettava sakkokoron välttämiseksi kuukauden toiseen päivään mennessä yhtymän tilille. 

 

14.  Jos vuokranmaksua ei ole hoidetty ajallaan, voi yhtymä vaihtaa tilaan lukot, kunnes vuokrat on maksettu.

15.  Vuokrattuun tilaan luovutetaan vuokralaiselle avain. Paloturvallisuusmääräysten vuoksi tiloihin ei saa asentaa omia lukkoja.

16.  Oven avaamisesta tai avaimen lainaamisesta tulee maksaa yhtymälle erillinen korvaus. (Hinta määritelty avainten luovutussopimuksessa)

17.  Järjestyssääntöjen rikkominen voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, vuokratun tilan haltuun oton, rangaistusvaatimuksen tai vuokrasopimuksen purkamisen. 

18.  Kiinteistössä yöpyminen on kiellettyä. Myös ruuan valmistaminen on kiellettyä toimisto- sekä varastotiloissa, mikäli tästä ei ole erikseen sovittu vuokranantajan kanssa.

 

19. Vuokratuissa tiloissa on sallittua ainoastaan veden-ja kahvinkeittimet, joissa on automaattinen aikakatkaisu

 

20. Vuokralainen vastaa itse vuokrattujen tilojen valaisimien polttimoiden vaihdosta

 

21. Vuokralaisella ei ole oikeutta edelleen vuokrata vuokrattua tilaa alivuokralaiselle

Yhtymän vuokralainen on vastuussa myös siitä, että kiinteistössä vierailevat noudattavat järjestyssääntöjä.

bottom of page