top of page

REKISTERISELOSTE

TIETOSUOJA

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
1. Rekisterin ylläpitäjä: Kiinteistöyhtymä Astra Masalanportti
Y-tunnus 2835507-3
info@masalanportti.fi


2. Rekisteriasioista vastaava: Kiinteistöyhtymä Astra Masalanportti


3. Rekisterin nimi:
Kiinteistöyhtymä Astran Masalanportin asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tai rekisterin käyttötarkoitus:
Asiakassuhteiden hoitaminen ja vuokralaskujen käsittely.


5. Rekisterin tietosisältö:
Tallennamme mm. seuraavanlaisia tietoja:


-Nimi
-Osoitetiedot (katuosoite, talon/rapun/huoneiston numero)
-Postinumero ja postitoimipaikka
-Sähköpostiosoite
-Puhelinnumero -Syntymäaika


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus, sekä mahdolliset Suomen lainmukaiset asiakastietojen ostot ulkopuolisilta tahoilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja elektronisesti suojatussa tilassa.
ATK-pohjainen järjestelmä säilytetään lukitussa tilassa, joka on suojattu palomuuri-, käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin. Tietoja välitetään sekä sisäisesti että ulkoisesti seuraaville ryhmille:
- Niille yrityksen henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen.
- Viranomaisille lain edellyttämällä tavalla (esimerkiksi sosiaali- ja veroviranomaisille)
- asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömille yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille (esim. maksujen maksamiseen ja toimittamiseen liittyvät tahot). Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

bottom of page